icona_bases2

BASES EDICIÓ 2017

La Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central té la finalitat de fomentar l’educació emprenedora per aconseguir inculcar l’esperit creatiu i innovador entre els alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de les comarques de la Catalunya Central. En aquest sentit i amb l’objectiu de fomentar l’economia social i col·laborativa i destacar els estudiants que, en hores lectives o extraescolars, pensen i desenvolupen idees de negoci i projectes d’emprenedoria, aquest esdeveniment s’articula al voltant d’aquestes accions:

EXPOSAR – Una zona expositiva a l’aire lliure durant el dia de la fira, on tots els participants mostraran i explicaran els projectes emprenedors als visitants i des d’on es podran comercialitzar els seus productes (si s’escau).

DEFENSAR – Un màxim de 5 finalistes de cada categoria defensaran el seu projecte en un format pitching i seran interpel·lats i valorats pel jurat dels premis.

PREMIAR – Es premiarà el millor projecte de cada categoria, que constarà d’un diploma per a cada membre i un viatge d’innovació (veure PREMIS) per a conèixer, de primera mà, grans projectes emprenedors d’èxit, amb valors i les seves claus. De cada categoria es podran fer dues mencions especials (si s’escau) als projectes amb la millor presentació oral i el millor pla de negoci.

PARTICIPANTS

Hi poden participar els alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà  i Superior de qualsevol centre educatiu de les comarques de la Catalunya Central. Hi poden participar en solitari o bé agrupats en, com a màxim, 8 membres. Cada grup o participant individual hi pot presentar un únic projecte.

CATEGORIES

La Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central compta amb tres categories diferenciades:

BEFORE – Segon cicle d’ESO. Alumnes de tercer  i quart d’ESO.

AFTER – Alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

YOUTH – Cicles Formatius de Grau Superior.

Cada projecte competirà únicament amb altres de la seva categoria, tant per tenir presència a la Fira com per ser entre els finalistes.

CONTINGUT DELS PROJECTES

Els projectes es podran basar tant en la producció d’un producte com en la prestació d’un servei, dirigits al gran públic o a altres empreses. En tot cas, haurà de tractar-se d’un projecte pensat per a l’oferta d’un servei complet o d’un producte acabat.

PRODUCTE – En cas de ser un producte, els participants n’hauran d’acreditar la producció d’un prototip o, en cas de ser tècnicament molt complicat, aportar-ne el disseny amb tots els detalls de funcionament i de factibilitat. De cara a l’assistència a la Fira, l’equip podrà elaborar-ne les unitats necessàries per a la seva comercialització i posar-les a la venda en el seu estand.

SERVEI – Si es tracta d’un servei, l’equip haurà d’explicar la metodologia en la prestació del servei i mostrar el material i el suport de promoció i comercialització del mateix.

Independentment de la seva naturalesa, cada projecte haurà de tenir nom, imatge gràfica i un dossier de presentació (per exemple, Power Point, Slide Share o Prezi). El jurat valorarà positivament altres elements de comunicació, com vídeo, web o presència a xarxes socials. Els equips seleccionats pel pitching hauran de presentar un pitch d’un màxim de 3 minuts i, a més, preparar-se per a possibles preguntes per part del jurat.

INSCRIPCIÓ

Tots els equips que vulguin participar a la Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central hauran d’inscriure els seus projectes per mitjà del formulari web que trobaran a firajoveemprenedor.cat. La inscripció per mitjà del formulari web s’haurà de fer ABANS DEL DIA 19 D’ABRIL DE 2017.

SELECCIÓ

Un màxim de 45 projectes seran seleccionats per exposar durant la Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central, el 28 de maig de 2017 a la plaça de la Fira de Cardona. Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats per a cadascuna de les tres categories, s’estableix un màxim de 15 projectes seleccionats per categoria, que només podrà ser superat en el cas de rebre menys de 15 propostes d’alguna de les categories restants.

L’equip de selecció comunicarà els projectes seleccionats el dia 5 DE MAIG DE 2017. Els seleccionats per assistir a la Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central seran contactats per tal d’obtenir més informació sobre els respectius projectes i, com a molt tard el dia 18 DE MAIG DE 2017, poder rebre:

Dossier de presentació del projecte i del seu pla de negoci. Aquest document inclourà la imatge gràfica del projecte, la presentació de l’equip i del producte o servei, el pla de viabilitat i de finançament i totes les eines que l’equip consideri imprescindibles per a la sortida al mercat. Es recomana, tot i que no és imprescindible, realitzar un vídeo per a presentar el projecte i després poder-lo penjar al web de la fira.

Imatge acreditativa de la producció d’un prototip (en cas de tractar-se d’un producte) o simulació del servei a prestar.

Per a la presència física a la zona expositiva de la Fira:

 • Disponibilitat per prestar o presentar el servei
 • Disponibilitat per presentat el disseny del prototip del producte (si no es disposa de producte acabat)
 • Previsió d’estoc de producte

FINALISTES PER AL PITCHING

De tots els projectes seleccionats per participar a la Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central, 5 de cada categoria seran escollits com a finalistes i tindran l’oportunitat de lluitar pel premi al millor projecte per mitjà d’una presentació pública en un espai al centre de Cardona, el matí del 28 de maig.

Per optar al premi, serà imprescindible haver estat finalista i participar en aquest acte, que tindrà un format de pitching: cada equip haurà de preparar un pitch (exposició molt breu) d’un màxim de 3 minuts. Després de l’exposició, els membres del jurat disposaran de dos minuts per fer preguntes, plantejar dubtes o aportar les seves apreciacions als finalistes.

JURAT

El jurat estarà format per un representant de cada impulsor (l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i l’Ajuntament de Cardona) i  entre 7 i 11 professionals qualificats del món de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació. En el moment de conèixer la seva condició de finalistes, els equips disposaran de la informació necessària sobre tots els membres del jurat.

Els criteris de valoració seran (9 punts amb una valoració màxima de 10 cadascun d’ells)

 • Grau d’innovació que suposa la idea
 • Grau de resposta a la necessitat que procura satisfer
 • Adequació de la presentació al temps determinat per l’organització (3 minuts)
 • Creació d’un discurs ben estructurat que capti l’atenció del públic, es valorarà l’oratòria dels membres de l’equip
 • Imatge gràfica del producte i de la presentació pública
 • Valoració de la mecànica de funcionament del servei, o del prototip del projecte (en cas que es presenti un producte)
 • Estratègies de preu i distribució
 • Economia social
 • Economia col·laborativa

La presentació en un bon anglès suposarà 5 punts extres.

El Jurat valorarà i decidirà sobre tot allò que no recullin aquestes bases.

PREMI

El premi consistirà en un “innovation trip” (viatge d’innovació) on els joves participants coneixeran destacades empreses de Catalunya que tinguin relació (directa o indirecta) amb el projecte premiat.

El viatge d’innovació s’organitzarà una vegada coneguts els projectes guanyadors. El viatge serà d’un dia (matí i tarda) i tots els costos, tant dels alumnes com dels tutors o professors, aniran a càrrec de l’organització.

De cadascuna de les tres categories, es podran fer dues mencions especials (si s’escau) als projectes amb la millor presentació oral i el millor pla de negoci. Aquestes mencions consistiran en un diploma acreditatiu de la menció.

………………………………………………………………………..

L’EXCEPCIÓ

De forma excepcional i fora de competició, la Fira acollirà també els alumnes de 6è de Primària de Cardona i Solsona, que han estat treballant en aquesta iniciativa de creació d’empreses en horari escolar i extraescolar. Cadascun dels grups presentarà la seva idea de negoci a l’escenari (amb un termini de 3 minuts) i a cadascun d’ells se’ls lliurarà un diploma i un premi. El premi s’acordarà i es concretarà una vegada confirmats els grups que es presenten a l’esdeveniment.

 

descarregar-bases