______________________________________________________________________

Contacte directe per assumptes relacionats amb la participació a la fira:

TELÈFON 93 869 22 87 (demanar per Rosa Maria Lanaspa) / 667 666 041 Montse Riu

EMAIL firaemprenedor@gmail.com